Technika

Postęp w dziedzinie obrazowania ultrasonograficznego

Pierwsze próby wykorzystywania ultradźwięków w medycynie miały miejsce około siedemdziesięciu lat temu. Na początku w latach pięćdziesiątych stosowano ultrasonografy do obrazowania kamieni w pęcherzu moczowym